top of page

Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die besteed worden aan het samenstellen en het publiceren van de informatie, is het mogelijk dat de informatie op de website onvolledig, gedateerd of incorrect is. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de volgende clausules en ziet u af van mogelijke claims tegen PC Sint-Hiëronymus.


Wanneer PC Sint-Hiëronymus verwittigd wordt van onjuistheden in en/of onvolledigheid van de gegevens, zal het onmiddellijk overgaan tot verbetering of aanvulling van de gegevens.
Het PC mag te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan deze clausules, aan de namen, beelden en afbeeldingen die op deze website gebruikt worden, en aan de producten en diensten waarnaar op deze website wordt verwezen.

Op of via onze website wordt u met links doorverwezen naar andere websites van instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. PC Sint-Hiëronymus beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen. Wij hebben dan ook geen enkele verantwoordelijkheid betreffende de informatie die er terug te vinden is.

Al het redactioneel materiaal, foto's, namen, handelsmerken en dienstmerken zijn eigendom van PC Sint-Hiëronymus en zijn beschermd door het auteursrecht en andere wetten op intellectuele eigendom. Producten of merknamen op de site kunnen ook handelsmerken van andere eigenaars zijn. Het is derhalve niet toegelaten dit materiaal te kopiëren, te herverzenden, te verkopen of te publiceren.

bottom of page